Aflysning: Esbjerg Blue Action Card gennemføres desværre ikke i 2021.

Non- og konfirmander har kun én Blå Mandag, og den skal helst leve op til forventningerne og standarden. Det kan vi desværre ikke sikre, når det gælder Esbjerg Blue Action Card 2021.

Arrangementet er baseret på medvirken fra en stor skare af samarbejdspartnere blandt erhvervsdrivende, i oplevelsesindustrien, på restauranter, i kommunale og statslige institutioner og i forskellige foreninger. Vi må desværre konstatere, at pandemien fortsat spænder ben for planlægning og koordinering, så det ikke kan lade sig gøre at gennemføre Esbjerg Blue Action Card 2021 på en tilfredsstillende måde.

Vi satser meget på, at vi kan tilbyde arrangementet i vanlige rammer til non- og konfirmanderne årgang 2022.

Husk de tydelige voksensignaler!

Når non- og konfirmanderne i 2021 skal finde alternative aktiviteter på Blå Mandag opfordrer vi forældrene til at tage aktivt del i planlægningen. Snak sammen med forældrene til de børn, jeres eget barn skal fejre dagen med. Få talt om, hvilke forventninger I som voksne har til rammerne for jeres børns Blå Mandag. Må de for eksempel drikke alkohol? Og hvad gør I, hvis nogen må og andre ikke må? De voksnes dialog, forventningsafstemning og udmeldinger til børnene er afgørende for dagens udfald.