Vi arbejder på fuld tryk på at tilbage betale de bestilte Esbjerg Blue Action Card. Vi satser på at kunne klare alle tilbagebetalinger hurtigst muligt - dog kan der gå nogle dage m.h.t. bankerne.

Vi forventer at alle beløb er tilbagebetalt senest fredag d. 21 august - dog under forbehold for bankdage og eller evt. fejl.