ERSTATNINGS Blå Mandage 2020

Kirkerne har udskudt konfirmationerne til efter sommerferien 2020, derfor er Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card også flyttet. Det betyder, at hvis alt fortsætter som nu – det vil sige, at der ikke kommer stramninger af forholdsreglerne i f.t. Covid 19 – så er der Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card 2020 på følgende dage:

31. august

7. september

14. september

Koordinering i klasser og skoler

Det er nødvendigt, at deltagelsen i Blå Mandag går mindst muligt ud over undervisningen, derfor skal det koordineres med skoler og ungdomsskoler i de forskellige kommuner, hvilke datoer, de enkelte skoler eller klasser (alle tilmeldte fra samme klasse) kan deltage:

Billund Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Esbjerg Kommune:

Vadehavs- og Fortunadistrikterne holder samlet Blå Mandag d. 14. september, da SSP-konsulenterne i henholdsvis Bramming og Ribe arrangerer fælles transport.
(Vi flytter automatisk deltagerne til d. 14. september)

Øvrige skoledistrikter i Esbjerg Kommune bedes koordinere klassevis, hvilke datoer der ønskes, og give besked om klassens valgte dato til mlc@esbjergkommune.dk Fra mandag d. 22. juni.

Varde Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Vejen Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Øvrige kommuner:
Besked om ønske om dato for Blå Mandag bedes koordinere klassevis, (skolevis) hvilke dato der ønskes, og give besked om klassens valgte dato til mlc@esbjergkommune.dk Fra mandag d. 22. juni.

Mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr i særlige tilfælde

Da færre end 100 deltagere konfirmeres efter den 13. september er der desværre ikke tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre Esbjerg Blue Action Card den 21. september.  Det betyder, at deltagere, som har konfirmationsdatoer senere end den 13. september henvises til at deltage i en af de ovennævnte Blå Mandage – og altså dermed før deres konfirmation. Hvis ikke dette ønskes eller er muligt, kan berørte konfirmander få betalingen for Blue Action Card refunderet.

Der kan også ske refusion af betalingen til elever, der ikke kan deltage på de nye datoer grundet skoleskift eller flytning.

Henvendelse vedr. refusion bedes sendt til mlc@esbjergkommune.dk

Nye elever mv.

Er der kommet nye elever i klasserne eller flere, der ønsker at deltage, kan de tilmeldes på mail mlc@esbjergkommune.dk, hvorefter tilmelder får nærmere besked.