Vi afventer stadig retningslinjer, bl.a. omkring åbnings- og forsamlingsforbud, før vi kan give endelige meldinger vedrørende erstatnings datoer, for Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card 2020.

Det ligger dog fast, at der bliver arrangeret tre Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card efter sommerferien til erstatning for de tidligere planlagte Blå Mandage, som blev udskudt fordi kirkerne har flyttet konfirmationerne til både før og efter sommerferien.

Vi arbejder på højtryk for at få fastlagt nye datoer, men der er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed. Det skyldes blandt andet også, at afviklingen kommer til at foregå efter sommerferien, hvor eleverne jo er i 8. årgang. Derfor er skolerne og ungdomsskolerne med i planlægningen, så elevernes deltagelse i Blå Mandag ikke går mere ud over undervisningen end allerhøjst nødvendigt.

Lige så snart vi har nyt, opdaterer vi hjemmesiden.

Ekstraordinært ved Corona udsættelsen.

De elever, som ikke kan deltage i ét af erstatningsarrangementerne, grundet efterskole ophold i 8. klasse, kan undtagelsesvis får refunderet betalingen.