Vi får stadig en del henvendelser vedr. Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card for 2020.

Der bliver planlagt 3 Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card, når vi kan få det endelige overblik over de fastsatte konfirmationsdatoer og klarhed over alle retningslinjer fra myndighederne, som gør at der kan gennemføres Blå Mandag i Esbjerg.

Alle der har bestilt et kort vil få mulighed for at deltage på én af disse kommende Blå Mandage.

Der kommer stadig nye ændringer i både retningslinjer og konfirmationsdatoer. Vi arbejder på at få et overblik over de kommende sikre konfirmationsdatoer som vil blive gennemført, for konfirmationsårgangen 2020.

Vi samarbejder også med skoler/ungdomsskoler vedr. de kommende konfirmationsdatoer og deraf mulige Blå Mandage, så der kan tages hensyn til at en del nok først bliver konfirmeret efter sommerferien.

Vi følger selvfølgelig op på udviklingen vedr. konfirmationsdatoerne og forholdene omkring mulige Blå Mandage i Esbjerg og opdaterer hjemmesiden lige så snart der kommer nyt.

SSP Forebyggelse og Vejledning vil melde de nye datoer ud for Esbjerg Blue Action Card 2020, lige så snart vi har fået et faktisk overblik over alle forholdene vedr. konfirmationerne 2020. Ligeledes sikre aftaler med samarbejdspartnerne og skolerne, så grundlaget for en sikker gennemførlig Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card er mulig.