Det var med meget stor beklagelse at det ikke var forsvarligt/muligt at kunne gennemføre de Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card i 2020.

Det var restriktionerne vedr. COVID-19, som var årsagen til først udsættelsen og senere aflysning.

 

BLÅ MANDAG 2021 MED ESBJERG BLUE ACTION CARD!

Vi satser og håber på at der kan gennemføres 3 Blå Mandage i foråret 2021!

Dog med forbehold for situationen (restriktioner) vedr. COVID 19.

Vi arbejder pt. på at få et overblik over de enkelte konfirmationsdage/skoler.

Når vi har overblikket, så vil vi offentliggøre de mulige datoer (Dog med hensyn til COVID-19)

 

Vi har modtaget dette tilbud fra Esbjerg City & Broen, som gerne vil give dig/Jer deres planlagte tilbud - trods aflysningen grundet Corona.

Stor tillykke kære konfirmander
 
Få del i alle konfirmandtilbuddene fra Esbjerg City & Broen!
 
Desværre er alle aktiviteter under Esbjerg Blue Action Card jo aflyst, men det betyder ikke, at I konfirmander skal snydes for de gode tilbud i Esbjerg City.
Normalvis er kuponhæftet en del af Blå Mandagskonceptet i Esbjerg.
Det er ikke trykt i år!
Men - via linket KONFIRMANDTILBUD 2020, kan du/I downloade hæftet på telefonen (eller printe) og vise tilbuddet i den konkrete butik/café og stadigvæk få rabatter, når I fejrer Blå Mandag i Esbjerg City.
 

 Håber I får en fantastisk og uforglemmelig Blå Mandag.
 
 
Med venlig hilsen og GOD BLÅ MANDAG
Brigitta Christensen
Esbjerg City
Torvet 16 1. sal
6700 Esbjerg

Vi arbejder på fuld tryk på at tilbage betale de bestilte Esbjerg Blue Action Card. Vi satser på at kunne klare alle tilbagebetalinger hurtigst muligt - dog kan der gå nogle dage m.h.t. bankerne.

Vi forventer at alle beløb er tilbagebetalt senest fredag d. 21 august - dog under forbehold for bankdage og eller evt. fejl.

Esbjerg Kommune aflyser Esbjerg Blue Action Card 2020

De mange kommende konfirmander, der havde set frem til at holde blå mandag med Esbjerg Blue Action Card 2020, må i år desværre finde andre aktiviteter. Coronasituationen betyder, at Esbjerg Kommune i år må aflyse Esbjerg Blue Action Card.

Den 31. august, 7. september og 14. september 2020 skulle i alt 2.055 kon- og nonfirmander have holdt blå mandage med det populære Esbjerg Blue Action Card. I år må de unge desværre finde andre måder at tilbringe deres blå mandag på, da Esbjerg Kommune er nødt til at aflyse arrangementet og de tilhørende aktiviteter på grund af coronasituationen.

- Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse årets Esbjerg Blue Action Card. Over 2.000 unge har tilmeldt sig arrangementet, og da aktiviteterne er bygget op på en måde, hvor de unge spontant deltager, kan vi desværre ikke garantere, at alle coronaretningslinjer om afstand og forsamlingernes størrelser kan overholdes. Samtidig har flere af arrangørerne af aktiviteter aflyst deres tilbud. Derfor er vi desværre nødt til at aflyse, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

Alle vil få deres penge retur

Alle tilmeldte vil få deres penge retur snarest muligt. Af administrative årsager vil der være forskel på, hvornår den enkelte modtager beløbet.

I de tilfælde, hvor en skoleklasse har tilmeldt sig og indbetalt samlet, vil beløbet blive sendt retur til den person, der har stået for indbetalingen. Kommunen beklager den ekstra opgave med at fordele pengene, som dette medfører.

- Vi håber, at forældre i de enkelte klasser i år vil forsøge at arrangere alternative aktiviteter klassevis for deres konfirmander og nonfirmander, og så ser vi frem til forhåbentlig at kunne tilbyde Esbjerg Blue Action Card igen i 2021, siger leder af SSP Forebyggelse & Vejledning i Esbjerg Kommune, Vibeke Stage.

Ønskes yderligere oplysninger, kontakt venligst SSP-Konsulent Morten list Christensen på mail:

mlc@esbjergkommune.dk

Alle konfirmationer er foreløbigt udsat til efter Pinse 2020!!

SSP FOREBYGGELSE OG VEJLEDNING UDSKYDER DERFOR OGSÅ DE BLÅ MANDAGE for 2020!

Da det, grundet situationen med Coronavirus, ikke pt. er muligt at fastsætte nye konfirmationsdatoer uden forbehold, så vil vi selvfølgelig følge situationen meget tæt og afvente hvad der sker m.h.t. regeringens retningslinjer for mulighed for gennemførelse af større arrangementer/forsamlinger.

Når muligheden for gennemførelsen af konfirmationerne er en realitet, vil vi forsøge at få et overblik over de endelige konfirmationsdatoer og udmelde nye datoer, hvor der arrangeres BLÅ MANDAGE med ESBJERG BLUE ACTION CARD.

Vi opdaterer hjemmesiden her under NYHEDER, når der kommer nyt omkring situationen.

Vi har erfaret at alle konfirmationer foreløbigt er udsat til efter Pinse 2020!!

SSP FOREBYGGELSE OG VEJLEDNING UDSKYDER DERFOR OGSÅ DE BLÅ MANDAGE for 2020!

Da det, grundet situationen med Coronavirus, ikke pt. er muligt at fastsætte nye konfirmationsdatoer, så vil vi selvfølgelig følge situationen meget tæt og afvente hvad der sker m.h.t. planlægningen af konfirmationerne og efterfølgende BLÅ MANDAGE med ESBJERG BLUE ACTION CARD.

 

Vi opdaterer hjemmesiden her under NYHEDER, når der kommer nyt omkring situationen.

DER ER FORHÅNDSRESERVERET TIL ESBJERG, BILLUND, VEJEN KOMMUNER OG DELE AF VARDE KOMMUNE!!

DELTAGERE fra de ovennævnte kommuner ER MED i ANTALLET AF FORHÅNDSRESERVE>REDE PLADSER.

ANTALLET AF LEDIGE PLADSER er til alle andre deltagere fra ALLE andre kommuner end de ovennævnte!

Det er nu muligt, at se antallet af forhåndsreserverede pladser.

Se mere her: FORHÅNDSRESERVATION

Vi har igen i år forhåndsreserveret nogle pladser til vores faste mangeårrige samarbejdsparter (Ungdomsskoler og kommuner), som har Esbjerg Blue Action Card som et fast årligt tiltag.

Deltagere fra Esbjerg, Billund, Vejen og dele af Varde kommuner ER forhåndsreservedrede og ER medregnet i pladserne, som er forhåndsreserverede.

ANTALLET AF LEDIGE PLADSER er til alle andre deltagere fra ALLE andre kommuner end de ovennævnte!

Forhåndsreservationen bortfalder d. 31. december 2019 kl. 23.59.59 - Herefter er tilmeldingerne "efter først til mølle" princippet.

Der kan ikke reserveres flere pladser til Esbjerg Blue Action Card 2020

BLIVER DE FORHÅNDSRESERVEREDE PLADSER IKKE BENYTTET SENEST d. 31/12 2019 - VIL DISSE BLIVE LEDIGE TIL ALLE!

 

Evt. spørgsmål bedes sendt til os her fra siden "Kontakt os"

Vi har nu fastlagt priserne for 2020 til de samme priser som i år (2019)

Priserne fremgå af punktet Priser m.m.

Så har vi endeligt fået alle statistikker og forhåndsaftaler på plads.

Vi afholder 3 Blå Mandage i 2020!

Der er nu mindre elever i klasserne (små årgange) og ikke mindst fordi kirkerne/sognene har både en stor spredning af lokale konfirmationsdatoer og samtidigt er koncentrationen af konfirmationer omkring St. Bededag enorm stor. Der er både konfirmationer d. 8/5 + 9/5 og 10/5.

Vi kan ikke forsvare at lave flere Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card af resourcemæssige hensyn, da det ikke har været muligt at opnå mindst 400 mulige deltagere til de øvrige dage med konfirmationer.

Vi håber på forståelse og kan henvise til de 3 Blå Mandage i 2020. I 2019 var der en del skoler, som lavede én fælles Blå Mandag, når ALLE var konfirmeret.

Der er BLÅ MANDAG med Esbjerg Blue Action Card på følgende datoer i 2020:

4. maj, 11. maj og 25. maj. 

Er der spørgsmål, så kontakt os venligst her fra hjemmesiden.

TILMELDING VIL BLIVE TILGÆNGELIG PRIMO OKTOBER 2019!

Vi er ved at være færdige med planlægningen af de Blå Mandage med ESBJERG BLUE ACTION CARD 2020 og mangler nu kun at få koordineret med enkelte skoler og samarbejdspartnere.

Vi håber at kunne melde datoer ud for 2020 i løbet af uge 34 og der vil blive mulighed for tilmelding primo oktober 2019.

Vi arbejder for tiden på at tilpasse hjemmesiden til ESBJERG BLUE ACTION CARD 2019.

Der kan være årstal, tekster som endnu ikke er helt opdateret - det beklager vi.

Priserne er fastsat og offentliggjort.

Vi håber at have helt styr på alle opdateringer omkring 1. oktober.

Er der spørgsmål, så kontakt os gerne på "KONTAKT OS" her på hjemmesiden.