Der er nu mulighed for at flytte de bestilte datoer fra foråret til de 3 nye datoer med Esbjerg Blue Action Card 2020.

Når det er aftalt, med klasse og skole, hvilken dato hele klassen/skolen ønsker t benytte, så er fremgangsmåden:

SEND EN MAIL TIL mlc@esbjergkommune.dk

med følgende oplysninger:

NY DATO

SKOLE

KLASSE

 

Når vi modtager mailen vil vi snarest sende en kvittering på flytningen til de personer, der har bestilt kortet.

Evt. nye elever/eltagere kan tilmelde sig fra sidst på ugen.

Evt. spørgsmål bedes sendt fra hjemmesiden "KONTAKT OS"

ERSTATNINGS Blå Mandage 2020

Kirkerne har udskudt konfirmationerne til efter sommerferien 2020, derfor er Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card også flyttet. Det betyder, at hvis alt fortsætter som nu – det vil sige, at der ikke kommer stramninger af forholdsreglerne i f.t. Covid 19 – så er der Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card 2020 på følgende dage:

31. august

7. september

14. september

Koordinering i klasser og skoler

Det er nødvendigt, at deltagelsen i Blå Mandag går mindst muligt ud over undervisningen, derfor skal det koordineres med skoler og ungdomsskoler i de forskellige kommuner, hvilke datoer, de enkelte skoler eller klasser (alle tilmeldte fra samme klasse) kan deltage:

Billund Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Esbjerg Kommune:

Vadehavs- og Fortunadistrikterne holder samlet Blå Mandag d. 14. september, da SSP-konsulenterne i henholdsvis Bramming og Ribe arrangerer fælles transport.
(Vi flytter automatisk deltagerne til d. 14. september)

Øvrige skoledistrikter i Esbjerg Kommune bedes koordinere klassevis, hvilke datoer der ønskes, og give besked om klassens valgte dato til mlc@esbjergkommune.dk Fra mandag d. 22. juni.

Varde Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Vejen Kommune: Alle tilmeldte bliver kontaktet af Ungdomsskolen snarest.

Øvrige kommuner:
Besked om ønske om dato for Blå Mandag bedes koordinere klassevis, (skolevis) hvilke dato der ønskes, og give besked om klassens valgte dato til mlc@esbjergkommune.dk Fra mandag d. 22. juni.

Mulighed for tilbagebetaling af deltagergebyr i særlige tilfælde

Da færre end 100 deltagere konfirmeres efter den 13. september er der desværre ikke tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre Esbjerg Blue Action Card den 21. september.  Det betyder, at deltagere, som har konfirmationsdatoer senere end den 13. september henvises til at deltage i en af de ovennævnte Blå Mandage – og altså dermed før deres konfirmation. Hvis ikke dette ønskes eller er muligt, kan berørte konfirmander få betalingen for Blue Action Card refunderet.

Der kan også ske refusion af betalingen til elever, der ikke kan deltage på de nye datoer grundet skoleskift eller flytning.

Henvendelse vedr. refusion bedes sendt til mlc@esbjergkommune.dk

Nye elever mv.

Er der kommet nye elever i klasserne eller flere, der ønsker at deltage, kan de tilmeldes på mail mlc@esbjergkommune.dk, hvorefter tilmelder får nærmere besked.

Vi afventer stadig retningslinjer, bl.a. omkring åbnings- og forsamlingsforbud, før vi kan give endelige meldinger vedrørende erstatnings datoer, for Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card 2020.

Det ligger dog fast, at der bliver arrangeret tre Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card efter sommerferien til erstatning for de tidligere planlagte Blå Mandage, som blev udskudt fordi kirkerne har flyttet konfirmationerne til både før og efter sommerferien.

Vi arbejder på højtryk for at få fastlagt nye datoer, men der er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed. Det skyldes blandt andet også, at afviklingen kommer til at foregå efter sommerferien, hvor eleverne jo er i 8. årgang. Derfor er skolerne og ungdomsskolerne med i planlægningen, så elevernes deltagelse i Blå Mandag ikke går mere ud over undervisningen end allerhøjst nødvendigt.

Lige så snart vi har nyt, opdaterer vi hjemmesiden.

Ekstraordinært ved Corona udsættelsen.

De elever, som ikke kan deltage i ét af erstatningsarrangementerne, grundet efterskole ophold i 8. klasse, kan undtagelsesvis får refunderet betalingen.

Vi får stadig en del henvendelser vedr. Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card for 2020.

Der bliver planlagt 3 Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card, når vi kan få det endelige overblik over de fastsatte konfirmationsdatoer og klarhed over alle retningslinjer fra myndighederne, som gør at der kan gennemføres Blå Mandag i Esbjerg.

Alle der har bestilt et kort vil få mulighed for at deltage på én af disse kommende Blå Mandage.

Der kommer stadig nye ændringer i både retningslinjer og konfirmationsdatoer. Vi arbejder på at få et overblik over de kommende sikre konfirmationsdatoer som vil blive gennemført, for konfirmationsårgangen 2020.

Vi samarbejder også med skoler/ungdomsskoler vedr. de kommende konfirmationsdatoer og deraf mulige Blå Mandage, så der kan tages hensyn til at en del nok først bliver konfirmeret efter sommerferien.

Vi følger selvfølgelig op på udviklingen vedr. konfirmationsdatoerne og forholdene omkring mulige Blå Mandage i Esbjerg og opdaterer hjemmesiden lige så snart der kommer nyt.

SSP Forebyggelse og Vejledning vil melde de nye datoer ud for Esbjerg Blue Action Card 2020, lige så snart vi har fået et faktisk overblik over alle forholdene vedr. konfirmationerne 2020. Ligeledes sikre aftaler med samarbejdspartnerne og skolerne, så grundlaget for en sikker gennemførlig Blå Mandag med Esbjerg Blue Action Card er mulig.

 

Vi får pt. mange henvendelser fra forældre til kommende konfirmander, som nu har fået udmeldt nye konfirmationsdatoer – datoer, som tager forbehold for den aktuelle situation.

Mange ønsker oplysninger om nye datoer for blå mandag med Esbjerg Blue Action Card i den sammenhæng. Vi har forståelse for, at man ønsker så megen afklaring som muligt – desværre er det ikke muligt under de givne omstændigheder.

Hos Esbjerg Blue Action Card har vi besluttet, at vi ikke forholder os til de udmeldte konfirmationsdatoer, så længe de fortsat er med forbehold for, at situationen til dén tid er normaliseret.

Vi afventer, at vi med sikkerhed og uden forbehold véd, at konfirmationerne gennemføres på en række konkrete datoer, og går derefter i gang med at finde tre mulige datoer for tre gange Esbjerg Blue Action Card – eventuelt både før og efter sommerferien, hvis det er muligt

Vi følger situationen nøje og opdaterer hjemmesiden, når der kommer nyt om situationen.

Alle konfirmationer er foreløbigt udsat til efter Pinse 2020!!

SSP FOREBYGGELSE OG VEJLEDNING UDSKYDER DERFOR OGSÅ DE BLÅ MANDAGE for 2020!

Da det, grundet situationen med Coronavirus, ikke pt. er muligt at fastsætte nye konfirmationsdatoer uden forbehold, så vil vi selvfølgelig følge situationen meget tæt og afvente hvad der sker m.h.t. regeringens retningslinjer for mulighed for gennemførelse af større arrangementer/forsamlinger.

Når muligheden for gennemførelsen af konfirmationerne er en realitet, vil vi forsøge at få et overblik over de endelige konfirmationsdatoer og udmelde nye datoer, hvor der arrangeres BLÅ MANDAGE med ESBJERG BLUE ACTION CARD.

Vi opdaterer hjemmesiden her under NYHEDER, når der kommer nyt omkring situationen.

Vi har erfaret at alle konfirmationer foreløbigt er udsat til efter Pinse 2020!!

SSP FOREBYGGELSE OG VEJLEDNING UDSKYDER DERFOR OGSÅ DE BLÅ MANDAGE for 2020!

Da det, grundet situationen med Coronavirus, ikke pt. er muligt at fastsætte nye konfirmationsdatoer, så vil vi selvfølgelig følge situationen meget tæt og afvente hvad der sker m.h.t. planlægningen af konfirmationerne og efterfølgende BLÅ MANDAGE med ESBJERG BLUE ACTION CARD.

 

Vi opdaterer hjemmesiden her under NYHEDER, når der kommer nyt omkring situationen.

Vi har nu rundet 2000 deltagere, som er tilmeldt til dette års 3 Blå Mandage i Esbjerg med Esbjerg Blue action Card.

Vi er i fuld gang med at indgå aftaler, så der vil være forskellige og spændende aktiviteter for alle deltagere. 

Aktiviteterne opdateres her på siden i taakt med at vi får aftalerne indgået.

Så er de sidste test forløbet tilfredsstillende.

Der er nu åbent for tilmeldinger! 

BEMÆRK venligst  FORHÅNDSRESERVERINGERNE!

Har du/I spørgsmål, så skriv meget gerne til os på KONTAKT OS!

DER ER FORHÅNDSRESERVERET TIL ESBJERG, BILLUND, VEJEN KOMMUNER OG DELE AF VARDE KOMMUNE!!

DELTAGERE fra de ovennævnte kommuner ER MED i ANTALLET AF FORHÅNDSRESERVE>REDE PLADSER.

ANTALLET AF LEDIGE PLADSER er til alle andre deltagere fra ALLE andre kommuner end de ovennævnte!

Det er nu muligt, at se antallet af forhåndsreserverede pladser.

Se mere her: FORHÅNDSRESERVATION

Vi har igen i år forhåndsreserveret nogle pladser til vores faste mangeårrige samarbejdsparter (Ungdomsskoler og kommuner), som har Esbjerg Blue Action Card som et fast årligt tiltag.

Deltagere fra Esbjerg, Billund, Vejen og dele af Varde kommuner ER forhåndsreservedrede og ER medregnet i pladserne, som er forhåndsreserverede.

ANTALLET AF LEDIGE PLADSER er til alle andre deltagere fra ALLE andre kommuner end de ovennævnte!

Forhåndsreservationen bortfalder d. 31. december 2019 kl. 23.59.59 - Herefter er tilmeldingerne "efter først til mølle" princippet.

Der kan ikke reserveres flere pladser til Esbjerg Blue Action Card 2020

BLIVER DE FORHÅNDSRESERVEREDE PLADSER IKKE BENYTTET SENEST d. 31/12 2019 - VIL DISSE BLIVE LEDIGE TIL ALLE!

 

Evt. spørgsmål bedes sendt til os her fra siden "Kontakt os"

Vi har nu fastlagt priserne for 2020 til de samme priser som i år (2019)

Priserne fremgå af punktet Priser m.m.

Så har vi endeligt fået alle statistikker og forhåndsaftaler på plads.

Vi afholder 3 Blå Mandage i 2020!

Der er nu mindre elever i klasserne (små årgange) og ikke mindst fordi kirkerne/sognene har både en stor spredning af lokale konfirmationsdatoer og samtidigt er koncentrationen af konfirmationer omkring St. Bededag enorm stor. Der er både konfirmationer d. 8/5 + 9/5 og 10/5.

Vi kan ikke forsvare at lave flere Blå Mandage med Esbjerg Blue Action Card af resourcemæssige hensyn, da det ikke har været muligt at opnå mindst 400 mulige deltagere til de øvrige dage med konfirmationer.

Vi håber på forståelse og kan henvise til de 3 Blå Mandage i 2020. I 2019 var der en del skoler, som lavede én fælles Blå Mandag, når ALLE var konfirmeret.

Der er BLÅ MANDAG med Esbjerg Blue Action Card på følgende datoer i 2020:

4. maj, 11. maj og 25. maj. 

Er der spørgsmål, så kontakt os venligst her fra hjemmesiden.

TILMELDING VIL BLIVE TILGÆNGELIG PRIMO OKTOBER 2019!

Vi er ved at være færdige med planlægningen af de Blå Mandage med ESBJERG BLUE ACTION CARD 2020 og mangler nu kun at få koordineret med enkelte skoler og samarbejdspartnere.

Vi håber at kunne melde datoer ud for 2020 i løbet af uge 34 og der vil blive mulighed for tilmelding primo oktober 2019.

Vi arbejder for tiden på at tilpasse hjemmesiden til ESBJERG BLUE ACTION CARD 2019.

Der kan være årstal, tekster som endnu ikke er helt opdateret - det beklager vi.

Priserne er fastsat og offentliggjort.

Vi håber at have helt styr på alle opdateringer omkring 1. oktober.

Er der spørgsmål, så kontakt os gerne på "KONTAKT OS" her på hjemmesiden.