Til FORÆLDRENE!

Esbjerg Blue Action Card er Esbjergs trivselsskabende tilbud til alle elever i konfirmationsårgangene uanset religion.

Esbjerg er en forholdsvis ny by. Byens valgsprog "Rask må det gå" er højaktuelt, når deltagerne fra Esbjerg og mange øvrige kommuner fra Danmark deltager i BLÅ MANDAG arrangementet. Esbjerg Blue Action Card har fra 1999 - 2023 været et fast indslag i Esbjerg Kommunes forebyggende SSP-arbejde.

Blå Mandag - Før

Blå Mandag var tidligere en begivenhed, som endte mere eller mindre festligt for nogle deltagere. Det var blevet en tradition, at der skulle ske noget, evt. med alkohol, nu da "man" var blevet "voksen".
En del deltagere tog på bus- og togture til større byer eller store forlystelsesparker i Tyskland.

På en del af disse bus og togture, som ofte foregik uden egentligt opsyn eller voksendeltagelse, bliver der indtaget et vist kvantum alkohol. Der er flere eksempler på at Blå Mandags-deltagere har været udsat for røveri, vold og overfald. Ligeledes har en del unge været mere eller mindre berusede efter alkohol-indtagelse. Turene er en trussel mod de unges sunde trivsel, da det ofte er her, at grundlaget for den unges indtagelse af alkohol m.m. lægges. Mange forældre til "nyudklækkede" Blå Mandags deltagere var med god grund utrygge ved, at de unge drog af sted på ovennævnte ture med et rimeligt stort beløb på lommen uden nævneværdigt opsyn.

Blå Mandag i Esbjerg - Ideen bag Esbjerg Blue Action Card

I efteråret 1998 drøftede SSP i Esbjerg problematikken omkring den stigende negative tendens med øget vold, røveri og druk i forbindelse med Blå Mandag. Dette resulterede i, at SSP-koordinator Morten List Christensen i 1998 fremkom med et konkret forslag om, at de unge skal fastholdes i Esbjerg, styrkelse af tryghed for unge og forældre, samt at alkoholproblemet løses. Forslaget gik ud på, at der skulle laves nogle aktive og spændende aktiviteter for deltagerne. Esbjerg har en del at byde på inden for den eksisterende "underholdningsverden" - bl.a. Svømmestadion Danmark, go-cartbane m.m. De nævnte aktiviteter alene kan ikke fastholde de unge i Esbjerg, da disse til enhver tid kan bruges af de unge i hverdagen. De unge skal "fristes" med helt nye unikke aktiviteter, som deltagerne kun kan prøve på deres Blå Mandag. I samarbejde med bl.a. byens erhvervsliv, foreninger, institutioner, skoler og myndigheder planlægges aktiviteterne således, at sikkerhedsreglerne i langt de fleste tilfælde forbyder indtagelse af alkohol. Dette bevirker, at det ikke er nødvendigt at "ture frem" med et alkoholforbud, da de unge selv kan se det fornuftige i, at man f.eks. ikke kører go-cart, cross, speedway eller sejler i en hurtig gående redningsbåd i beruset tilstand!

Blå Mandag - Nu

Ung Esbjerg besluttede i efteråret 2023 at lukke Esbjerg Blue Action Card. Denne beslutning bevirkede, at nogle indflydelsesrige personer i Esbjerg, bl.a. fra erhvervslivet undersøgte mulighederne for at viderføre Esbjerg Blue Action Card, så Esbjerg Kommune stadig kunne "profilere" byen og fastholde/styrke det unikke tværfaglige og meget brede samarbejde blandt mange forskellige samarbejdsparter. Det er bl.a. frivillige, foreninger, erhvervsdrivende, virksomheder, myndigheder både kommunale og statslige, forretninger og mange flere.

Der blev i december 2023 etableret en helt ny forening ESBJERG BLUE ACTION CARD, som er en nonprofit forening, hvis formål alene er at afholde arrangementer og aktiviteter i Esbjerg Kommune for konfirmander på konfirmandernes BLÅ MANDAGE.

Foreningen er baseret på et bredt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi, Ventus Advokaterne, Codan Forsikring, BDO, Esbjerg City, shoppingcenter Broen, Sport & Event Park og mange flere.

Esbjerg Blue Action Card kan også benyttes af deltagere med handicap!

Vi har tidligere haft deltagere med fysisk eller psykisk handicap med på BLÅ MANDAG i Esbjerg.
F.eks. har vi haft kørestolsbrugere med ved bl.a. offshore-sejlads, limousinekørsel, helikopterflyvning, go-cart (evt. i egen elkørestol) etc.

Vi udsteder gerne et gratis ledsagerkort til en ledsager/hjælper over 18 år - som aktivt vil hjælpe deltagere med fysisk/psykisk behov.
Kontakt venligst koordinator Morten List Christensen på tlf. 27 24 11 28 for at høre om muligheder og betingelser.

- vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Tryghed for unge og forældre

For at skabe maksimal tryghed, for såvel de unge som forældrene, er der tegnet ulykkesforsikring på hver enkelt deltager gældende til deres aktuelle BLÅ MANDAG. Fri bustransport i Esbjerg kommune sikrer, at deltagerene sikkert og nemt transporteres til og fra de enkelte aktiviteter. En bemandet informationsstand på Torvet sikrer, at deltagerne hele dagen kan få de oplysninger om aktiviteterne, som de har brug for. Handelsstandsforeninger, virksomheder, foreninger, frivillige m.fl. er alle medarrangører, så der er mange til at "se efter" deltagerne. Ydermere er Nærpolitiet og opsøgende medarbejdere på gaden.
Foreningen Esbjerg Blue Action Card og samarbejdsparterne kan naturligvis/desværre ikke garantere, at der ikke kan hænde deltagerne noget negativt - men vi søger at "overvåge" deltagerne så godt som muligt, uden at de føler sig egentlig observeret og kontrolleret.

VI HAR NU HAFT NÆSTEN 55.000 DELTAGERE I ESBJERG på BLÅ MANDAGE siden 1999.
Desværre har der været én episode med overfald og 9 deltagere er stoppet i at indtage alkohol eller var berusede ved arrangementet - siden 1999 - blandt næsten 55.000 deltagere!

Der kan KUN udstedes ét ESBJERG BLUE ACTION CARD pr. pers., da en ekstra BLÅ MANDAG vil være en forsømmelse i skolen.